دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید مهاجر سرخس

سرخس
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهرک شهید ترشیزی
05134528870
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه