دبیرستان ماندگار رازی آبادان

آبادان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
میدان انقلاب جنب مخابرات مرکزی دبیرستان رازی
0614435300
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1302
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه