دبیرستان ماندگار شریعتی مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
میدان شهدا، خیابان آیت الله شیرازی 24، کوچه باغ عنبر، دبیرستان ماندگار دکتر علی شریعتی
0513224273
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1307
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه