دبیرستان پسرانه غیردولتی به اندیشان مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان دوره اول
غیر دولتی
مشهد - دستغیب 35 - بیستون 2
09155198845
همکلاسی
تعداد کلاس: 9
سال تاسیس: 1372
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه