لیست مدارس ماندگار

مدارس ماندگار تهران

مجتمع ماندگار شیخ مفید تهران

مختلط مجتمع آموزشی مجتمع آموزشی
تهران

هنرستان ماندگار فنی و نمونه دولتی امام صادق(ع) تهران

پسرانه هنرستان نمونه مردمی
تهران، 12

هنرستان ماندگار صنعتی تهران (شهید بهشتی)

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
تهران، 12

مدرسه‌ی ماندگار حوزه علمیه مروی تهران

پسرانه مجتمع آموزشی
تهران، 12

دبیرستان دوره دوم ماندگار البرز تهران

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
تهران، 6

مدارس ماندگار اصفهان

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار صارمیه (شهید اژه‌ای) اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان
اصفهان، 2

دبیرستان ماندگار شیخ زاده هراتی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه دولتی
اصفهان، 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه ماندگار بهشت آیین اصفهان

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
اصفهان، 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه ماندگار شهدای ادب اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
اصفهان، 2

دبیرستان ماندگار کانیان اصفهان

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
اصفهان، 3

هنرستان ماندگار فنی ابوذر اصفهان

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
اصفهان

مدارس ماندگار کرمانشاه

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

مدارس ماندگار خراسان رضوی

مدارس ماندگار همدان

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار مازندران

هنوز هیچ مدرسه‌ای در لیست بهترین مدارس مازندران ثبت نشده؛ شما اولین مدرسه باشید! درخواست افزودن مدرسه

مدارس ماندگار آذربایجان غربی

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، 1

دبیرستان ماندگار شهید چمران ارومیه

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، 1

مدارس ماندگار قم

دبیرستان ماندگار دین و دانش قم

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
قم، 1

دبیرستان ماندگار حکیم نظامی (امام صادق) قم

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
قم، 4

دبیرستان ماندگار شیخ صدوق قم

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
قم، 2

مدارس ماندگار سایرشهرها

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی زنجان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
زنجان، 2

دبیرستان ماندگار توحید قزوین

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
قزوین، 2

دبیرستان ماندگار شهید بهشتی رشت

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
رشت، 2

دبیرستان ماندگار فاروق اعظم ایرانشهر

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
ایرانشهر

دبستان ماندگار آیت الله طالقانی زاهدان

پسرانه دبستان دولتی
زاهدان

دبیرستان ماندگار سمیه بجنورد

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
بجنورد

دبیرستان ماندگار آمنه سربیشه

دخترانه کار و دانش دولتی
سربیشه

دبیرستان ماندگار صفوی (شاهد) اردبیل

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
اردبیل

دبستان ماندگار امام خمینی حمل آباد اردبیل

پسرانه دبستان دولتی
اردبیل، 1

دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
تبریز، 2

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
آبادان

دبیرستان ماندگار سعادت (مظفری) بوشهر

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
بوشهر

دبیرستان ماندگار شرف اردکان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
اردکان

دبیرستان ماندگار ایرانشهر یزد

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
یزد، 1