مدارس ویژه

ویژه‌ترین‌های همکلاسی پدیا

مجتمع آموزشی حضرت امام حسین (ع) یزد

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
يزد

دبیرستان دوره اول مشاهیر اعظم یزد

پسرانه غیر انتفاعی دبیرستان دوره اول
يزد

مجتمع آموزشی سادات اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه اعتماد اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

مجتمع آموزشی محمد امین نجف آباد

پسرانه هیئت امنایی مجتمع آموزشی
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره دوم پارسه اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان