ارتقا بخش موارد انضباطی

قسمت نمرات انضباط همراه با امکانات ویژه و یکپارچه با بخش موارد انضباطی به سامانه همکلاسی افزوده شد. نمره انضباط از آن جمله نمراتي است که در کارنامه دانش‌آموزان قرار دارد؛ نه خيلي مهم است و نه خيلي کم‌اهميت؛ ولی…

بیشتر بخوانید
//rating