سیستم مدیریت مدرسه هوشمند:مدیریت مدرسه یا یک همکلاسی خوب

هدف اصلی از سیستم مدیریت مدرسه هوشمند ، کمک به مدارس هوشمند در جهت مدیریت عملیات مختلف آنها از جمله داده های دانش آموزی، کادر اداری، امور آموزشی، امور حسابداری، امور انضباطی و ...  است. نرم افزار مدیریت مدرسه باعث…

بیشتر بخوانید
//rating