نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند:مزایا و معایب

مزایا و معایب نرم افزار مدیریت مدرسه از دست آوردهای نوین آموزش و ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پرورش کشور، هوشمند سازی مدارس بوده است . یکی از ابزارهایی که باعث تحقق بخشیدن به این مهم می شود، استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه…

بیشتر بخوانید
//rating