مدرسه‌ ماندگار البرز تهران

مدرسه‌ ماندگار البرز تهران

سرگذشت بیست و چهارمین سال سلطنت ناصرالدین شاه (۱۲۵۰ شمسی) است. هیئتی آمریکایی متشکل از مبلغان مذهبی به ریاست جیمز باست در خیابان لاله‌زار تهران مستقر می‌شوند و دو سال بعد تصمیم می‌گیرند مدرسه‌ای نزدیک به دروازه قزوین تاسیس کنند. این مدرسه در ابتدا با ۱۰ دانش‌آموز شروع...