دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه کوثر دانش اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار ارتش جنب اداره برق روبروی خانه معلم شماره ۱ بن بست نوروز
۰۳۱۳۶۲۴۴۴۳۵
همکلاسی
تعداد کلاس: ۹
سال تاسیس: ۱۳۸۷
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا: ۴۵۰

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

صابریان مدیر

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه