بهترین
مجتمع‌های آموزشی ایران

با چند کلیک بهترین مجتمع های اصفهان در دسترس شماست!

لیست بهترین مجتمع‌های آموزشی

بهترین مجتمع‌های آموزشی اصفهان

بهترین مجتمع‌های آموزشی کشوری

لیست بهترین مجتمع‌های آموزشی

در سال‌های اخیر سیستم آموزشی با چالش‌هایی در مورد کارآمدی روبرو بوده است. تاسیس مدارسی اثربخش همواره بخش مهمی از دغدغه‌های نظام آموزشی بوده و تلاش‌های زیادی در راستای آن انجام شده است. ساختار و تشکیلات مدارس در چند سال گذشته به شدت دچار تحول و دگرگونی شده و محوریت آن ایجاد محیطی پویا برای افزایش تعامل بوده است. در همین راستا مجتمع‌های آموزشی مختلف تشکیل شدند که هدف آنها ایجاد الگوهای تجربی برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی با رویکرد مدرسه محوری بود. طرح ایجاد مجتمع‌های آموزشی به دهه ۶۰ میلادی برمی‌گردد؛ زمانی که برخی مجتمع‌های آموزشی در کشورهای مختلف جهان تحت عنوان توسعه آموزش و تمرکز زدایی ایجاد شدند. امروزه تاسیس مجتمع‌های آموزشی رویکردی است که به عنوان یکی از تدابیر موثر برای اصلاح و بهبود مدیریت آموزشی در هر شرایطی اتخاذ می‌شود و به همین منظور ما در همکلاسی پدیا قصد داریم این مجامع آموزشی را معرفی کرده و به دیده شدن آنها کمک کنیم.