مدارس مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان

درباره مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل

مدرسه به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، تربیتی و آموزشی اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت آنها و همچنین رشد متوازن معنوی و جسمانی آنان بر اساس اهداف مصوب دوره های تحصیلی برابر ضوابط و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش هست، لذا دبستان غیردولتی حضرت ابوالفضل(ع) با بهره گیری از کادر آموزشی و اداری مجرب و استفاده از شیوه های نوین آموزشی در سال 1390 تاسیس گردید. مفتخریم که موجبات رضایت اولیا و دانش آموزان عزیز را فراهم آورده و خود را مکلف می دانیم با توجه به ضرورت استفاده از بستر فضای مجازی و هوشمند سازی ناشی از شیوع ویروس کرونا، راه را همچون گذشته ادامه دهیم تا کیفیت را آنچنان که شایسته شما باشد، حفظ نماییم.