همکلاسی

سامانه همکلاسی

نرم افزار مدرسه

همکلاسی به عنوان یک سامانه جامع و یکپارچه برای مدیریت تمام بخش‌های مدرسه، در اختیار شماست.

نرم افزار آموزشگاه

اگر یک آموزشگاه یا موسسه‌ی آموزشی دارید، می‌توانیم یک نرم افزار تخصصی مدیریت آموزشگاه به شما ارائه دهیم.

تبلیغات مدرسه و آموزشگاه

اگر می‌خواهید تعداد ثبت‌نام‌های مدرسه یا آموزشگاه خود را افزایش دهید، می‌توانید از بسته‌های پیشنهادی همکلاسی پدیا استفاده کنید و در لیست بهترین مدارس یا آموزشگاه‌های شهر خود، معرفی شوید!