گواهینامه تایید فنی نرم افزار هوشمند سازی مدارس همکلاسی

 

گواهی تأیید فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک

 

گواهی تأیید نرم افزار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی