همکلاسی

مسئولیت اجتماعی سامانه همکلاسی

مسئولیت اجتماعی شرکت راهبرد رایانه رستاک (با نام تجاری همکلاسی) نشان از تعهد آن‌ها به ارتقاء جامعه دارد. صرف بخشی از درآمد خود برای حمایت از کودکان سیستان و بلوچستان، نشان از مشارکت در اقدامات اجتماعی پاسخگو و ارتقاء زندگی افراد در مناطق محروم دارد. این نوع اقدامات نه تنها به بهبود شرایط زندگی افراد این مناطق کمک می‌کند، بلکه نمونه‌ای از اخلاق کسب‌وکار و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی نیز به جامعه ارائه می‌دهد.

از طرف دیگر، دانش‌بنیان بودن شرکت همکلاسی به معنای تأکید بر نوآوری، تکنولوژی، تحقیق و توسعه و همکاری با محققان و دانشگاه‌ها است تا بهبودهای مداوم در فرآیندهای آموزشی و مدیریت مدارس را ترویج دهد. به طور کلی، نرم‌افزارهای همکلاسی با ارائه ابزارهای مدیریتی و ارتباطی به مدارس، به بهبود کیفیت آموزش و مدیریت مدارس کمک می‌کنند و مسئولیت اجتماعی شرکت همکلاسی نیز به ارتقاء اجتماعی و انسانی مناطق محروم کمک می‌کند.