داستان موفقیت مدارس و آموزشگاه‌ها

جدیدترین مقالات

سرگذشت مجموعه مدارس سلام از سال ۱۳۸۰ که تاسیس گردید به یکی از مدارس خاص و نمونه در …

سرگذشت دبیرستان علامه حلی تهران، قدیمی‌ترین مرکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا به اختصار سمپاد در …

سرگذشت در سال ۱۳۷۰ حا‌ج آقا نقدی، مدیر سابق منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران به همراه جمعی …

مقالات ویژه

سرگذشت مجموعه مدارس سلام از سال ۱۳۸۰ که تاسیس گردید به یکی از مدارس خاص و نمونه در …

سرگذشت دبیرستان علامه حلی تهران، قدیمی‌ترین مرکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا به اختصار سمپاد در …

سرگذشت در سال ۱۳۷۰ حا‌ج آقا نقدی، مدیر سابق منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران به همراه جمعی …

پربازدیدترین مقالات

سرگذشت مجموعه مدارس سلام از سال ۱۳۸۰ که تاسیس گردید به یکی از مدارس خاص و نمونه در …

سرگذشت دبیرستان علامه حلی تهران، قدیمی‌ترین مرکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا به اختصار سمپاد در …

سرگذشت در سال ۱۳۷۰ حا‌ج آقا نقدی، مدیر سابق منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران به همراه جمعی …

مقالات

سرگذشت مجموعه مدارس سلام از سال ۱۳۸۰ که تاسیس گردید به یکی از مدارس خاص و نمونه در …

سرگذشت دبیرستان علامه حلی تهران، قدیمی‌ترین مرکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا به اختصار سمپاد در …

سرگذشت در سال ۱۳۷۰ حا‌ج آقا نقدی، مدیر سابق منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران به همراه جمعی …

سرگذشت سال ۱۳۷۹ موسسه منظومه خرد در محله قیطریه توسط بانو خیریه بیگم حائری‌زاده بنیان نهاده شد. نامناسب …

سرگذشت سال ۱۳۶۸ به پیشنهاد یکی از همکاران هیئت تحقیق، حاج حسن توفیق‌حق به فکر تاسیس مدرسه‌ای غیرانتفاعی …

سرگذشت مهم‌ترین دبیرستانی که از ۱۳۰۴ به بعد، خارج از سیستم دولتی تاسیس شد؛ دبیرستان شاهرضا است که …

سرگذشت چندین سال پیش از ساخت هنرستان ابوذر اصفهان، حاج زمانی نماینده‌ی اداره‌ی کل فلاحت و صناعت و …

سرگذشت بیست و چهارمین سال سلطنت ناصرالدین شاه (۱۲۵۰ شمسی) است. هیئتی آمریکایی متشکل از مبلغان مذهبی به …