همکلاسی

گواهی و مجوزها

با خیال راحت، از خدمات همکلاسی، استفاده کنید!

از ابتدای فعالیت‌مان تا به امروز، همواره پیگیر دریافت مجوزهای موردنیاز خود بوده‌ایم، تا شما بتوانید با خیال راحت از همکلاسی، استفاده کنید!

گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی

معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان

گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی

نماد اعتماد الکترونیکی

گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی

ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی

انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی
گواهی و مجوزهای سامانه همکلاسی