بسته‌های پیشنهادی

پکیج‌های همکلاسی‌پدیا

بسته‌های پیشنهادی

همین حالا مدرسه خود را در معرض دید هزاران نفر قرار دهید و یک قدم جلوتر از رقبای خود باشید!

بسته‌های پیشنهادی

پکیج رایگان

ثبت اطلاعات مدرسه در لیست مدارس شهر شما

بسته‌های پیشنهادی

پکیج پایه

انجام تبلیغات آنلاین در صفحه بهترین مدارس شهر شما

بسته‌های پیشنهادی

پکیج استاندارد

امکان پکیج پایه به علاوه تولید محتوای متنی و تصویری

بسته‌های پیشنهادی

پکیج VIP

تمام امکانات پکیج استاندارد به علاوه تولید محتوای ویدئویی و تور مجازی

لیست امکانات
پکیج رایگان پکیج پایه پکیج استاندارد پکیج VIP
ثبت مدرسه در پدیا بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نمایش تصویر شاخص بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نمایش آدرس و شماره بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نمایش مقطع و جنسیت بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
معرفی امکانات مدرسه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نمایش وبسایت و ایمیل بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نمایش جزئیات مدرسه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
امکان درج دیدگاه‌ها بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
مصاحبه با مدیر مدرسه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
درج بروشور مدرسه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نمایش مزایای مدرسه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نمایش گالری تصاویر بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
معرفی کادر مدرسه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
درج در مدارس ویژه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
ارتباط با مدرسه (CTA) بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
نقد و بررسی تخصصی بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
سئوی صفحه مدرسه بسته‌های پیشنهادی بسته‌های پیشنهادی
درج در صفحه اصلی بسته‌های پیشنهادی
درج رپورتاژ تبلیغاتی بسته‌های پیشنهادی
تولید محتوای ویدئویی بسته‌های پیشنهادی
ارائه گزارش‌های فصلی بسته‌های پیشنهادی
نمایش در لیست مجتمع‌ها بسته‌های پیشنهادی
معرفی در شبکه‌های اجتماعی بسته‌های پیشنهادی
لیست امکانات
رایگان
ثبت مدرسه در پدیا بسته‌های پیشنهادی
نمایش تصویر شاخص بسته‌های پیشنهادی
نمایش آدرس و شماره بسته‌های پیشنهادی
نمایش مقطع و جنسیت بسته‌های پیشنهادی
معرفی امکانات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش وبسایت و ایمیل بسته‌های پیشنهادی
نمایش جزئیات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
امکان درج دیدگاه‌ها بسته‌های پیشنهادی
مصاحبه با مدیر مدرسه
درج بروشور مدرسه
نمایش مزایای مدرسه
نمایش گالری تصاویر
معرفی کادر مدرسه
درج در مدارس ویژه
ارتباط با مدرسه (CTA)
نقد و بررسی تخصصی
سئوی صفحه مدرسه
درج در صفحه اصلی
درج رپورتاژ تبلیغاتی
تولید محتوای ویدئویی
ارائه گزارش‌های فصلی
نمایش در لیست مجتمع‌ها
معرفی در شبکه‌های اجتماعی
ثبت
لیست امکانات
پایه
ثبت مدرسه در پدیا بسته‌های پیشنهادی
نمایش تصویر شاخص بسته‌های پیشنهادی
نمایش آدرس و شماره بسته‌های پیشنهادی
نمایش مقطع و جنسیت بسته‌های پیشنهادی
معرفی امکانات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش وبسایت و ایمیل بسته‌های پیشنهادی
نمایش جزئیات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
امکان درج دیدگاه‌ها بسته‌های پیشنهادی
مصاحبه با مدیر مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج بروشور مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش مزایای مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش گالری تصاویر بسته‌های پیشنهادی
معرفی کادر مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج در مدارس ویژه بسته‌های پیشنهادی
ارتباط با مدرسه (CTA)
نقد و بررسی تخصصی
سئوی صفحه مدرسه
درج در صفحه اصلی
درج رپورتاژ تبلیغاتی
تولید محتوای ویدئویی
ارائه گزارش‌های فصلی
نمایش در لیست مجتمع‌ها
معرفی در شبکه‌های اجتماعی
ثبت
لیست امکانات
استاندارد
ثبت مدرسه در پدیا بسته‌های پیشنهادی
نمایش تصویر شاخص بسته‌های پیشنهادی
نمایش آدرس و شماره بسته‌های پیشنهادی
نمایش مقطع و جنسیت بسته‌های پیشنهادی
معرفی امکانات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش وبسایت و ایمیل بسته‌های پیشنهادی
نمایش جزئیات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
امکان درج دیدگاه‌ها بسته‌های پیشنهادی
مصاحبه با مدیر مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج بروشور مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش مزایای مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش گالری تصاویر بسته‌های پیشنهادی
معرفی کادر مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج در مدارس ویژه بسته‌های پیشنهادی
ارتباط با مدرسه (CTA) بسته‌های پیشنهادی
نقد و بررسی تخصصی بسته‌های پیشنهادی
سئوی صفحه مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج در صفحه اصلی
درج رپورتاژ تبلیغاتی
تولید محتوای ویدئویی
ارائه گزارش‌های فصلی
نمایش در لیست مجتمع‌ها
معرفی در شبکه‌های اجتماعی
ثبت
لیست امکانات
ویژه
ثبت مدرسه در پدیا بسته‌های پیشنهادی
نمایش تصویر شاخص بسته‌های پیشنهادی
نمایش آدرس و شماره بسته‌های پیشنهادی
نمایش مقطع و جنسیت بسته‌های پیشنهادی
معرفی امکانات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش وبسایت و ایمیل بسته‌های پیشنهادی
نمایش جزئیات مدرسه بسته‌های پیشنهادی
امکان درج دیدگاه‌ها بسته‌های پیشنهادی
مصاحبه با مدیر مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج بروشور مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش مزایای مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش گالری تصاویر بسته‌های پیشنهادی
معرفی کادر مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج در مدارس ویژه بسته‌های پیشنهادی
ارتباط با مدرسه (CTA) بسته‌های پیشنهادی
نقد و بررسی تخصصی بسته‌های پیشنهادی
سئوی صفحه مدرسه بسته‌های پیشنهادی
درج در صفحه اصلی بسته‌های پیشنهادی
درج رپورتاژ تبلیغاتی بسته‌های پیشنهادی
تولید محتوای ویدئویی بسته‌های پیشنهادی
ارائه گزارش‌های فصلی بسته‌های پیشنهادی
نمایش تور مجازی مدرسه بسته‌های پیشنهادی
نمایش در لیست مجتمع‌ها بسته‌های پیشنهادی
معرفی در شبکه‌های اجتماعی بسته‌های پیشنهادی
ثبت