همکلاسی

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت

بازتاب اخبار همکلاسی را در رسانه‌های کشور ببینید!

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت
اعتماد شما

همکلاسی را در رسانه‌های معتبر کشور ببینید!

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت

وب‌سایت دیجیاتو

معرفی سامانه همکلاسی در وبسایت دیجیاتو

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت

اخبار رسمی

معرفی سامانه همکلاسی در رسانه‌ی اخبار رسمی

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت

خبرگزاری ایرنا

مصاحبه با مدیرعامل شرکت در خبرگزاری ایرنا

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت

شهرک علمی تحقیقاتی

نقش همکلاسی در آموزش مجازی دوران کرونا

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت

وب‌سایت همیار آی‌تی

معرفی سامانه همکلاسی در وبسایت همیار آی‌تی

اخبار و رسانه‌های مرتبط با شرکت

خبرگزاری تابناک

معرفی سامانه همکلاسی در خبرگزاری تابناک

همکلاسی کالج

مقالاتی که «نباید» از دست بدهید!

مشکلات نرم افزار مدرسه

در دنیای امروزه، یکی از نیازهای مهم جوامع، تخصص و آگاهی از تکنولوژی و دانش جهانی است. این …

اطلاعات بیشتر
راهنمای خرید نرم افزار آزمون آنلاین

نرم‌افزار آزمون آنلاین، یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی در فرآیند آموزش و پرورش است. این روش، امکانات و …

اطلاعات بیشتر
نرم افزار دفتر کلاسی آموزشگاه

دفتر کلاسی الکترونیک، یکی از ویژگی‌های مهم نرم افزار مدیریت آموزشگاه همکلاسی است که به اساتید امکان می‌دهد …

اطلاعات بیشتر