تحلیل موشکافانه نرم افزار شاد و بررسی راهکارهای جایگزین برای این برنامه

تحلیل موشکافانه نرم افزار شاد و بررسی راهکارهای جایگزین برای این برنامه

نرم افزار شاد که این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد استفاده‌ی مدارس و دانش‌آموزان است در حقیقت راهکار وزارت آموزش و پرورش بود، برای آموزش مجازی در دوران کرونا؛ نام نرم افزار شاد از ترکیب حروف ابتدایی «شبکه آموزشی دانش‌آموز» ساخته شده و البته طرفداران و مخالفان خود را...