دبستان دخترانه آئین روشن کرمان

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار فارابی-فارابی 5-کوچه آل محمد 2
03432445318
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه