دبستان دخترانه آراز آیناز تبريز

تبریز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
آخر جلالیه-جنب بانک ملی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه