دبستان دخترانه آفتاب علم مشهد

مشهد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
کوهسنگی 26 -حکیم نظامی 24 -پلاک 24
05138427789
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه