دبستان دخترانه آفرینش اقلید

اقليد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
فارس - اقلید - بلوار مطهری - کوچه بشارت - دبستان آفرینش (شاهولی سابق )
07144522725
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه