دبستان دخترانه آوای الهام بوشهر

بوشهر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بوشهر - خیابان سنگی - کوچه گلخونه - اولین ویلایی سمت راست
07733531258
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه