دبستان دخترانه آیت الله خامنه ای پيشوا

دخترانه
دبستان
دولتی
خیابان توحید -کوچه شهدای مدرسه
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه