دبستان دخترانه ابوعلی سینا اردبيل

اردبيل
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک بعثت -آموزگار ٣- قطعه ٢٥
04516456167
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه