دبستان دخترانه اختر کرمان

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار جمهوری اسلامی- بلوار کشاورز- نبش کوچه چهارده
03412110765
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه