دبستان دخترانه ادبستان شوشتر

شوشتر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خوزستان - شوشتر - خیابان شریعتی غربی - کوچه سنگفرش (شمشاد)
06136218280
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه