دبستان دخترانه ادیب پارس ماهشهر

بندر ماهشهر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
ماهشهر - فاز 1 - خیابان حکیم 1
06152356751
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه