دبستان دخترانه ارباب زاده کرمان

دخترانه
دبستان
هیئت امنایی
خیابان 24 آذر- کوچه شماره 5
03432444810
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه