دبستان دخترانه اسراء کرج

کرج
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان شهید فهمیده -آسیاب برجی - خیابان شهید محمودی روبروی مسجد پلاک ٩٢
02632724264
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه