دبستان دخترانه الزهرا پاکدشت

پاکدشت
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
حصارامیر_بلوارشهدا_کوچه شهیدحمیدعربی
02136402223
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه