دبستان دخترانه امام حسین سرخس

سرخس
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
سی متری فتحی-رو به روی کتابخانه ارشاد
05134521333
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه