دبستان دخترانه امام رضا واحد 5 مشهد

مشهد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
چهار راه خیام-فرهاد٢٤
05117624201
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه