دبستان دخترانه امین اردکان

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوارباهنر-کوچه 54-دبستان امید کویر
03527223619
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه