دبستان دخترانه اکبر زاده مشهد

مشهد
دخترانه
دبستان
دولتی
احمد آباد-ابتدای کاتب پور-جنب دبستان رزاقی
05118426626
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه