دبستان دخترانه ایران فردا آمل

آمل
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
مازندران - آمل - بلوار طبرسی
01144229241
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه