دبستان دخترانه بهار نو تهران

تهران
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شریعتی ظفر نفت شمالی کوچه دهم میدان نیلوفر کوچه شبا پلاک 6
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه