دبستان دخترانه بیهق مشهد

مشهد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
ابن سینا شرقی خیابان بنفشه 3 پلاک 194
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه