دبستان دخترانه تبیان شیراز

شيراز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شیراز - بلوار شهید رجائی - کوچه 43 - خیابان شهید علی اکبر فرمانی
07136331818
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه