دبستان دخترانه حضرت فاطمه 2 جوانرود

جوانرود
دخترانه
دبستان
دولتی
خ فرهنگیان جنب ادره آموزش پرورش
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه