دبستان دخترانه حضرت معصومه اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبستان
دولتی
اصفهان - خیابان مدرس قدیم - ایستگاه سرچشمه - روبروی بانک صادرات
03134459354
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه