دبستان دخترانه حکیمه ایرانشهر

ايرانشهر
دخترانه
دبستان
دولتی
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - خیابان مولوی - روبرو اداره آبیاری
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه