دبستان دخترانه خالق اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
ملک شهر -خیابان مفتح-کوچه پاسگاه -_کوی عمار
03114201353
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه