دبستان دخترانه خلاقیت خرم آباد

خرم آباد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خرم آباد - خیابان مطهری - خیابان معین - نبش کوچه زنده یاد دکتر خیر الهی
06633306256
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه