دبستان دخترانه خواجه نصیرالدین آستارا

آستارا
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک عباس آباد- فاز یک ، مجتمع غیر دولتی خواجه نصیر
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه