دبستان دخترانه دارالجنه انار

انار
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان ده ویش- خ شهید حسین هاشمی
03434385585
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه