دبستان دخترانه دانش دانشگاه زاهدان

زاهدان
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان دانشگاه- روبروی پل هوایی- جنب دانشکده مهندسی
05412440118
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه